نخستین همایش شبکه‌های مخابراتی در شرایط اضطراری و بحران در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد

نخستین همایش “شبکه‌های مخابراتی در شرایط اضطراری و بحران” با مشارکت گروه تاراکسا و در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. اخبار اولیه مربوط به این همایش را از اینجا (ژورنال الکترونیکی همایش) پیگیری نمایید. امیدواریم برگزاری این همایش باب جدیدی را در میزان توجه مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی فاوا به مساله مهم مدیریت بحران باز نماید.

آدرس وبسایت همایش: emcomnet.iust.ac.ir