انتخاب شاخه رمز دانشگاه علم و صنعت به عنوان شاخه برتر کشوری

اختتامیه یازدهمین کنفرانس انجمن رمز ایران در دانشکده فنی تهران، شاهد تقدیر از شاخه دانشجویی این انجمن در دانشگاه علم و صنعت به عنوان شاخه برتر دانشجویی بود. در ابتدای تقدیرنامه‌ای که از سوی جناب آقای دکتر رسول جلیلی، رئیس انجمن رمز ایران اعطاء شده، آمده است: “انجمن رمز ایران شاخه دانشجویی دانشگاه علم و صنعت را با توجه به فعالیّت‌های آن در سال ۹۲ به عنوان شاخه دانشجویی برتر انتخاب نمود …”

لازم به ذکر است، شاخه دانشجویی انجمن رمز دانشگاه علم و صنعت متشکل از اعضای گروه تاراکسا می‌باشد. متن کامل خبر را از سایت شاخه  و یا سایت دانشگاه علم و صنعت بخوانید.

Taghdir-Ramz2