پروژه مشاوره در زمینه شبکه‌های LTE به یکی از اپراتورهای ارتباطی کشور

گروه تاراکسا (شرکت تارا کساء علم و صنعت) به عنوان مشاور یکی از اپراتورهای ارتباطی کشور در پروژه تحقیقاتی-کاربردی بررسی استانداردها، طراحی، پیاده‌سازی و راه‌اندازی شبکه‌های LTE و سرویس‌های قابل ارایه بر روی این شبکه‌ها انتخاب شد و طی قرارداد منعقد شده میان دو طرف، این پروژه طی چهار فاز انجام خواهد پذیرفت.

در صورت تمایل برای آشنایی با توانمندی های تاراکسا و همکاری در حوزه‌های نوین ارتباطی، لطفا با روابط عمومی شرکت تماس حاصل نمایید.