ماموریت: To make the World Smarter, by Connecting Things To Life

(ویرایش اخیر: تابستان ۹۵)

طی چند ماه اخیر، یکی از مهمترین مسایلی که در کنار پیشبرد عملی پروژه‌ها در تاراکسا دنبال نمودیم، طراحی راهبردی متمرکز، یکپارچه و شفاف، بر مبنای تجربیات و فعالیت‌های پیشین تاراکسا و در راستای نیل به اهداف و ماموریت اولیه‌مان بود که پس از بحث‌ها و بررسی‌های صورت گرفته، بحمدالله توانستیم به توصیفی ساده و شفاف برای آن دست یابیم:

!To make the World Smarter, by Connecting Things To Life

در حال حاضر و بر مبنای ماموریت تعریف‌شده، می‌توان فعالیت‌های اصلی تاراکسا را به عنوان نخستین و تنها مجموعه ایرانی که بر جوانب مختلف اینترنت اشیاء و هوشمندسازی متمرکز شده است، در محورهای ذیل بیان کرد:
– توسعه و تجمیع راهکارهای end-to-end زیرساخت ارتباطی اینترنت اشیاء و خدمات هوشمندسازی، با تمرکز بر امنیت و customized بودن آن، به همراه پلتفرم و سکوی مدیریت اختصاصی سرویس مورد نظر مبتنی بر IoT؛
– ارایه خدمات مشاوره فنی-تجاری در زمینه راهکارهای نوین ارتباطی و اینترنت اشیاء.

جزئیات بیشتر پیرامون برخی پروژه‌های مختلف که هم‌اکنون و ذیل محورهای فوق در حال انجام است، در آینده و از طریق همین بخش به اطلاع خواهد رسید.