مدل سرویس و مدل تجاری خدمات هوشمند شهری

پروژه‌ای که طی چند ماه اخیر (و احتمالا چند هفته آینده) در تاراکسا بر روی آن متمرکز هستیم، استخراج مدل خدمات شهر هوشمند و چارچوب فنی مربوطه، به همراه مدل تجاری متناسب با آن است. پیوستگی عمیق این پروژه با مبحث اینترنت اشیاء (که ماموریت کنونی خود را در راستای آن تعریف کرده‌ایم) و چالش‌ها و پیچیدگی‌های پیش رو در استخراج مدل تجاری مناسب (با توجه به شرایط خاص کارفرما) از جمله مسایلی بودند که جذابیت و لذت پیشبرد این پروژه را برایمان دوچندان کردند.

اگر شما نیز بخشی از زنجیره هوشمندسازی شهرها هستید، می‌توانید از طریق این صفحه با ما در ارتباط باشید.