طراحی و توسعه مودم‌های ارتباطی و بردهای کنترلی سفارشی‌سازی‌شده و محصولات اختصاصی اینترنت اشیاء، به همراه یکپارچه‌سازی آن با داشبوردهای نرم‌افزاری، یکی از خدمات مهمی است که توسط تاراکسا ارایه می‌شود. این محصولات و راهکارها مبتنی بر پروتکل‌های ارتباطی مختلف (همچون LoRaWAN) بوده و با توجه به توافقات انجام‌شده، دریافت سفارش و ارایه راهکار در این زمینه بطور یکپارچه از طریق لینکپ انجام می‌شود.

در ادامه برخی از محصولات و راهکارهای ارایه شده در این زمینه معرفی شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از محصولات زیر می‌توانید از طریق صفحه تماس اقدام فرمایید.

  • کنترلر چهل‌کاناله قطع و وصل برق و روشنایی

برد کنترل برق و روشنایی اینترنت اشیا

  • کنترلر تک‌کاناله قطع و وصل برق و روشنایی

کنترلر روشنایی تک‌کاناله

  • برد داخلی دیوایس پارکینگ هوشمند، به منظور جاگذاری در زمین و تشخیص وضعیت حضور/عدم حضور خودرو و ارسال وضعیت (با توان مصرفی پایین)

سنسور پارکینگ هوشمند

  • مودم اتصال حسگرهای ایمنی تشخیص دود

سنسور دود اینترنت اشیاء لورا

  • مودم کوچک عمومی برای اتصال حسگرها و عملگرهای مختلف

مودم اینترنت اشیاء لورا Lorawan Modem

 

  • برد داخلی سامانه پایش کیفیت هوای «هواپا»

کنترل کیفیت هوا - هواپا

 

برد توسعه اینترنت اشیاء IoT Development Kit

 

  • Breakout Board برای ماژول‌های ارتباطی RN2483 و RFM95

برک اون برد لورا lorawan rn2483 rfm breakout board