ماموریت: To make the World Smarter, by Connecting Things To Life

(ویرایش اخیر: تابستان ۹۵) طی چند ماه اخیر، یکی از مهمترین مسایلی که در کنار پیشبرد عملی پروژه‌ها در تاراکسا دنبال نمودیم، طراحی راهبردی متمرکز، یکپارچه و شفاف، بر مبنای… ادامه نوشته ←