طراحی و توسعه «هواپا»

«هواپا گجتی هوشمند است که در دو نسخه داخلی و بیرونی عرضه شده و کمک می‌کند تا هر فرد خودش بتواند کیفیت هوا را پایش کند. نسخه داخلی هواپا می‌تواند… ادامه نوشته ←